Wydarzenia

Marcin Budzyn nowym dyrektorem Zespołu Szkół w Dąbrowicy

Mirosław CISAK

Od 1 września nowym dyrektorem Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy będzie Marcin Budzyn, który do tej pory był kierownikiem internatu w tej placówce. Poprzednio funkcję dyrektora sprawował Robert Twardosz.

- Komisja konkursowa - w skład której weszli przedstawiciele Starostwa, Kuratorium Oświaty, rady pedagogicznej, rady rodziców i nauczycielskich związków zawodowych - wyłoniła kandydaturę pana Marcina Budzyna na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowicy. Wynik konkursu został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. Zarząd zadecydował o powierzeniu funkcji Dyrektora na okres 5 lat - informuje Katarzyna Kępa-Hamuda z Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej w Starostwie Powiatowym w Bochni.

To nie jedyna tego typu zmiana poczyniona ostatnio w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bocheński. Nowego dyrektora ma ZS nr 1 w Bochni. Konkurs na to stanowisko wygrał Jan Balicki. Natomiast Zespołem Szkół nr 3 w Bochni zarządzać teraz będzie Piotr Czekaj.

Zmiany nastąpiły również w ZS w Łapanowie. Po tym jak Maria Plewa złożyła rezygnację z funkcji dyrektora Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na nowego szefa placówki. - Do konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Łapanowie przystąpiło czterech kandydatów. Konkurs nie został rozstrzygnięty, w związku z tym Zarząd Powiatu korzystając z uprawnień ustawowych przedstawił do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół w Łapanowie kandydata - uczestnika postępowania konkursowego pana Wojciecha Smotra. Zaproponowany kandydat uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej. Zarząd Powiatu na podstawie art. 36 ust. 4 i ust. 13 Ustawy o Systemie Oświaty powierzył pełnienie obowiązku dyrektora panu Wojciechowi na okres jednego roku szkolnego tj. od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 r. - tłumaczy Katarzyna Kępa-Hamuda.

comments powered by Disqus

Najnowsze