Wiśnicz: Wybrano szefa rady miejskiej

Rewolucja w gminie Nowy Wiśnicz

Na poniedziałkowej 1. sesji nowej rady miejskiej radni wybrali prezydium oraz składy komisji problemowych. Niespodzianek nie było, bo być nie mogło - w 15-osobowej radzie przewagę ma komitet "Autostrada do Przyszłości", który dysponuje 9 mandatami. Ma też swojego burmistrza - Małgorzatę Więckowską.

Szefem rady został Mirosław Chodur (jest radnym drugą kadencję) - jego kandydaturę poparło 13 radnych (1 głos przeciw i 1 nieważny).

Wiceprzewodniczącym rady został Marcin Korta (również "Autostrada do Przyszłości" - kandydatura przeszła jednogłośnie).

Skład komisji problemowych

Komisja rewizyjna:

 • Joanna Pyrz (przewodnicząca – Autostrada Do Przyszłości)
 • Henryk Zygmunt (zastępca – Razem Uczciwie Możemy Więcej)
 • Marcin Daniec (Nasz Wiśnicz – Nasza Gmina)
 • Łukasz Paluch (Autostrada Do Przyszłości)
 • Szczepan Sułek (Autostrada Do Przyszłości)

Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska:

 • Henryk Kopańczyk (przewodniczący – Autostrada Do Przyszłości)
 • Radosław Nabielec (zastępca – Autostrada Do Przyszłości)
 • Aneta Sopata (Nasz Wiśnicz – Nasza Gmina)
 • Stanisław Tabor (Nasza Wieś Jest Najważniejsza)
 • Marcin Korta (Autostrada Do Przyszłości)

Komisja socjalna, zdrowia, kultury i oświaty:

 • Krystian Stec (przewodniczący – Autostrada Do Przyszłości)
 • Zbigniew Klimek (zastępca – Autostrada Do Przyszłości)
 • Stanisław Golonka (Nasz Samorząd)
 • Mirosław Chodur (Autostrada Do Przyszłości)
 • Władysław Stary (Nasz Samorząd).
Tomasz STODOLNY
comments powered by Disqus