Burmistrz bez większości w radzie

Koalicja PiS, BiZBR i BSdW

Jan Balicki został wybrany nowym przewodniczącym rady miejskiej w Bochni. Wiceprzewodniczącym tego gremium jest teraz Karol Klima. Poniedziałkowe głosowania świadczą o 13-osobowej koalicji złożonej z radnych, którzy mandaty zdobyli z komitetów: "Prawo i Sprawiedliwość", "Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem" i "Bochnia Szansą dla Wszystkich" (w tym przypadku bez Eugeniusza Koniecznego). Ugrupowanie burmistrza jest poza koalicją.

Jan Balicki przegrał wybory na burmistrza miasta, ale będzie kierował pracami Rady Miejskiej, w której jego ugrupowanie zbudowało większość.

Do 21 osobowej rady miejskiej dostało się 9 radnych z list KW "Prawo i Sprawiedliwość", 6 z KWW "Bochniacy dla Bochni", 3 z KWW "Bochnia Szansą dla Wszystkich", 2 z KWW "Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem" i 1 z KWW "Razem dla Bochni". Wszyscy, którzy 16 listopada zdobyli mandat wczoraj 1 grudnia złożyli ślubowanie.

W tajnym głosowaniu na przewodniczącego rady Jan Balicki, który dzień wcześniej przegrał II turę wyborów na burmistrza Bochni, otrzymał 16 głosów. Drugi z kandydatów, dotychczasowy przewodniczący rady miejskiej, Kazimierz Ścisło dostał 5 głosów. To oznacza, że przynajmniej jedna osoba z "Bochniaków dla Bochni" zagłosowała na Jana Balickiego.

Nowy przewodniczący podziękował za "głosowanie ponad podziałami". - Jestem przekonany, że dołożymy wszelkich starań, aby te oczekiwania, które mieszkańcy wiążą z naszą nową radą zostały spełnione - powiedział Jan Balicki.

- Chcę podziękować wszystkim tym, którzy oddali na nas głosy wierząc, że potrafimy porozumieć się w kluczowych sprawach dla naszego miasta. Nie tylko na łonie samej rady, ale również z panem burmistrzem, zwłaszcza w tak trochę trudnej sytuacji, która nie często się zdarza. Gdzie jak widać po głosowaniu większość jest z innego ugrupowania niż ugrupowanie pana burmistrza - zwrócił uwagę.

Jan Balicki podziękował również wyborcom za głosy oddane 30 listopada na jego osobę oraz pogratulował burmistrzowi Stefanowi Kolawińskiemu "zdecydowanego i jednoznacznego zwycięstwa". - Chciałbym zadeklarować gotowość do współpracy ze wszystkimi radnymi, niezależnie od tego do jakiego klubu przynależą, jakie mają poglądy. Deklaruję również gotowość do współpracy z panem burmistrzem. Mam nadzieję, że taką gotowość będą wyrażali wszyscy radni w ramach oczywiście obowiązującego prawa. Mam nadzieję, że uda się wypracować takie formy współpracy, w których inicjatywa uchwałodawcza pana burmistrza spotka się z oczekiwaniami rady miasta i tą drogą uda się podejmować dobre decyzje, które pozwolą miastu rozwijać się, a mieszkańcom lepiej żyć - mówił przewodniczący Jan Balicki.

Funkcję wiceprzewodniczącego objął Karol Klima z BiZBR (13 głosów), który rywalizował z Kazimierzem Ścisło (8). Szefami komisji problemowych zostali radni PiS, BiZBR i BSdW. Poniżej składy wszystkich komisji wraz z wynikami głosowań na przewodniczących.

Komisja rewizyjna: przewodniczący Bogdan Kosturkiewicz (PiS - 14 "za", 6 "wstrzymujących się"), Marek Bryg (PiS), Celina Kamionka (BSdW), Zbigniew Włosiński (BiZBR), Kazimierz Ścisło (BdB).

Komisja rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów: przewodniczący Piotr Dziurdzia (PiS - 15 "za", 1 "wstrzymujących się"), Jan Balicki (PiS), Rafał Sroka (PiS), Bogdan Kosturkiewicz (PiS), Karol Klima (BiZBR), Jacek Kawalec (BdB).

Komisja prawa i spraw obywatelskich: przewodniczący Zbigniew Włosiński (BiZBR - 13 "za", 7 "wstrzymujących się"), Krzysztof Sroka (PiS), Michał Rojewski (PiS), Adam Graboś (RdB), Jacek Kawalec (BdB), Bogusław Dźwigaj (BdB).

Komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: przewodniczący Krzysztof Sroka (PiS - 14 "za", 1 "przeciw", 5 "wstrzymujących się"), Marek Bryg (PiS), Robert Żelichowski (BSdW), Bogusław Dźwigaj (BdB), Kazimierz Ścisło (BdB), Jan Mazur (BdB).

Komisja kultury: przewodniczący Robert Żelichowski (BSdW - 14 "za", 6 "wstrzymujących się"), Piotr Dziurdzia (PiS), Marek Gruca (PiS), Eugeniusz Konieczny (BSdW), Łucja Satoła-Tokarczyk (BdB), Marta Babicz (BdB).

Komisja rodziny, zdrowia i opieki społecznej: przewodniczący Marek Gruca (PiS - 17 "za", 3 "wstrzymujących się"), Michał Rojewski (PiS), Stanisław Dębosz (PiS), Karol Klima (BiZBR), Eugeniusz Konieczny (BSdW), Adam Graboś (RdB).

Komisja oświaty, wychowania, sportu i turystyki: przewodnicząca Celina Kamionka (BSdW - 14 "za", 6 "wstrzymujących się"), Rafał Sroka (PiS), Stanisław Dębosz (PiS), Łucja Satoła-Tokarczyk (BdB), Marta Babicz (BdB), Jan Mazur (BdB).

Nowy układ sił w radzie miejskiej oznacza, że burmistrz Stefan Kolawiński nie ma większości. - Żałuję, że nie jest tak jak mogłoby być. Sądzę, że kolejne miesiące pracy, również wzajemne poznawanie się, bo jednak szereg radnych pełni tę funkcję po raz pierwszy, spowoduje to, że jednak ta współpraca ułoży się dobrze. Tym bardziej, że przecież mieszkańcy takiej właśnie współpracy oczekują - skomentował burmistrz Stefan Kolawiński w rozmowie z Bochnianin.pl.

Zobacz: 1. sesja Rady Miasta - zapis "na żywo"

Mirosław CISAK
comments powered by Disqus