1. sesja Rady Miasta Bochnia - "na żywo"

Na poniedziałek 1 grudnia, godz. 13:00, zaplanowano pierwszą sesję nowo wybranej rady miasta Bochnia. W programie obrad m.in. wybór przewodniczącego rady.

AKTUALIZACJA - strona odświeża się automatycznie co 5 minut.

Poniedziałek, 1 grudnia 2014 

15:40 - Koniec sesji.

15:32 - No i stało się - składy komisji ustalone.

15:27 - Radni muszą jeszcze oficjalnie "przyklepać" zaproponowane składy komisji.

15:22 - Wygląda na to, że w kluczowej, najważniejszej komisji, koalicja większościowa może mieć przewagę 4:1! Tymczasem Bochniacy dla Bochni zmieniają zdanie i zaczynają zgłaszać swoich przedstawicieli.

15:17 - Kazimierz Ścisło poinformował, że klub Bochniacy dla Bochni swoich kandydatów do poszczególnych komisji zgłosi na następnym posiedzeniu.

15:09 - Koalicja poszła jak przecinak. Nie ma najmniejszych wątpliwości kto rządzi w radzie. Bochniacy dla Bochni mają swojego burmistrza, ale w radzie miejskiej są w mniejszości i tu karty rozdawał będzie ktoś inny.

15:08 - Kolejne ustalenia w sprawie przewodniczących komisji:

  • Budżetu i Finansów - Piotr Dziurdzia (PiS)
  • Prawa i Spraw Obywatelskich - Zbigniew Włosiński (BiZBR)
  • Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Krzysztof Sroka (PiS)
  • Komisja Kultury - Robert Żelichowski (BSdW)
  • Rodziny Zdrowia i Pomocy Społecznej - Marek Gruca (PiS)
  • Oświaty Wychowania Sportu i Turystyki - Celina Kamionka (BSdW)

14:57 - PILNE: Radny Bogdan Kosturkiewicz (PiS) przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Komisja rewizyjna kontroluje działalność burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

14:52 - To jeszcze nie koniec głosowań. Teraz radni ustalą - już w trybie jawnym więc pójdzie szybciej - składy poszczególnych komisji problemowych.

14:49 - PILNE: Wynik głosowania

- Karol Klima: 13
- Kazimierz Ścisło: 8

Wiceprzewodniczącym rady zostaje Karol Klima.

14:44 - Trwa przerwa na liczenie głosów, a przewodniczący w tym czasie... odczytuje list do samorządowców wystosowany przez biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Andrzeja Jeża.

14:42 - Stary-nowy burmistrz Stefan Kolawiński obserwujący wydarzenia na sali obrad nie ma szczęśliwej miny. Już wie, że w tej kadencji współpraca z radą miasta niekoniecznie będzie układać się tak różowo jak w poprzedniej...

14:39 - Po krótkiej przerwie przeznaczonej na przygotowanie kart do głosowania, radni przystępują do procedury wyboru. Na kartce:

[  ] Karol Klima
[  ] Kazimierz Ścisło

Podobnie jak przedtem: wygrywa ten, kto uzbiera więcej krzyżyków...

14:28 - Karol Klima (BiZBR) i Kazimierz Ścisło (BdB) zgłoszeni na funkcję wiceprzewodniczącego.

14:27 - Koalicja bez trudu przegłosowała nowy porzadek obrad w kształcie proponowanym przez Jana Balickiego.

14:22 - Nowy przewodniczący propononuje wprowadzenie do porządku obrad wyboru wiceprzewodniczących oraz skompletowania składów komisji problemowych.

Kazimierz Ścisło (BdB) chciałby aby głosowania dotyczące komisji problemowych przeprowadzić jednak na następnej sesji.

14:14 - Wynik głosowania oznacza, że na Jana Balickiego zagłosował także ktoś z BdB.

14:10 - PILNE: Wyniki głosowania

- Jan Balicki: 16
- Kazimierz Ścisło: 5

Jan Balicki zostaje przewodniczącym nowej Rady Miejskiej w Bochni i przejmuje prowadzene obrad od radnego-seniora.

14:00 - Trwa tajne głosowanie. Na kartkach:

[  ] Jan Balicki
[  ] Kazimierz Ścisło

Kto będzie miał więcej krzyżyków przejmie dalsze prowadzenie obrad.

13:42 - Teraz chwila przerwy na przygotowanie kart do głosowania.

13:40 - Piotr Dziurdzia (PiS) oficjalnie zgłasza na przewodniczącego Rady Miasta kandydaturę Jana Balickiego.

Jacek Kawalec (Bochniacy dla Bochni) zgłosił kandydaturę dotychczasowego przewodniczącego Kazimierza Ścisły.

13:38 - Głosowanie nad przerwą pokazuje chyba rozkład sił:

- 7 za (Bochniacy dla Bochni + Eugeniusz Konieczny)
- 13 przeciw
- przewodniczący obradom Adam Graboś wstrzymał się od głosu

Wygląda na to, że w radzie jest koalicja - i nie jest to koalicja w skład której wchodzi ugrupowanie burmistrza...

13:32 - Piotr Dziurdzia odpowiada, że rozmowy o koalicji PiS proponował Bochniakom dla Bochni zaraz po wyborach 16 listopada, ale wtedy chęci nie było. W związku z tym PiS poszukał innych koalicjantów i "być może dysponuje większością", co zweryfikuje niebawem głosowanie.

13:30 - Radny Kazimierz Ścisło wnioskuje o 20 minut przerwy aby podjąć rozmowy na temat szerokiej koalicji na rzecz współpracy z burmistrzem dla dobra miasta.

To oznacza, że burmistrz nie ma większości.

13:28 - Trochę nam się całość ślimaczy. Jesteśmy w momencie wyboru komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory przewodniczącego rady miejskiej.

PILNE: PiS zgłosił do komisji skrutacyjnej Bogdana Kosturkiewicza, co oznacza, że nie może on kandydować na przewodniczącego rady. Czyli jeśli koalicja obowiązuje, to kandydatem będzie ktoś inny.

13:18 - Zaświadczenia rozdane, teraz ślubowanie.

13:08 - Szef Miejskiej Komisji Wyborczej Marek Kucharski przedstawia sprawozdanie z prac komisji. Za chwilę radnym zostaną wręczone zaświadczenia o wyborze i zdobyciu mandatu radnego.

13:06 - Adam Graboś rozpoczął od podniosłego przemówienia i przypomnienia radnym po co znaleźli się w radzie miejskiej :-)

13:00 - Sesja wystartowała punktualnie. Zanim dojdzie do głosowań radni muszą złożyć ślubowanie. Na sali jest komplet radnych.

12:58 - Pierwszą sesję Rady Miejskiej poprowadzi radny-senior Adam Graboś (jedyny radny, który zdobył mandat z komitetu Razem dla Bochni).

12:37 - Radni powoli schodzą się na salę obrad w bocheńskim magistracie. Podstawowe pytanie na dziś brzmi: czy zapowiedziana w zeszłym tygodniu koalicja PiS+BiZBR znajdzie odzwierciedlenie podczas dzisiejszych głosowań?

 

* * *