Mariusz Palej nowym wójtem Rzezawy

Zmiana na najważniejszym stanowisku w gminie rzezawa. W niedzielnych wyborach mieszkańcy postawili na młodego i dynamicznego Mariusza Paleja, który wyraźnie - różnicą niemal tysiąca głósów - pokonał dotychczasowego wójta Józefa Słoninę.

Wyniki:

- Mariusz Palej: 2315
- Józef Słonina: 1400

Kim jest Mariusz Palej?

Lat 38, menadżer, przedsiębiorca. Absolwent Politechniki Częstochowskiej ukończonej z tytułami magistra z zakresu technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie, a także inżyniera z zakresu konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Dodatkowo posiadający uprawnienia budowlane i pedagogiczne.

Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Ekspert z zakresu budownictwa, który swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje kierownika budowy, inspektora nadzoru, przedsiębiorcy budowlanego. W ciągu ostatnich lat zarządzał i prowadził wiele inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowli realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego i różnych instytucji im podległych. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.

Co w programie wyborczym?

Mariusz Palej stawia na wykorzystanie środków unijnych, które chce pozyskiwać m.in. na poprawę infrastruktury drogowej oraz sieci kanalizacyjnej. W programie wyborczym zwracał uwagę na konieczność poprawy bazy oświatowej (zły stan istniejących budynków, brak sal gimnastycznych), konieczność budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz unowocześnienia administracji. Wspomniał też o działaniach w celu utworzenia strefy aktywności gospodarczej w pobliżu węzła autostradowego "Bochnia".

źródło: strona internetowa kandydata

Tomasz STODOLNY
comments powered by Disqus