List Mariusza Paleja do Mieszkańców Gminy Rzezawa

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy

Bardzo serdecznie dziękuję za głosy poparcia udzielone w pierwszej turze wyborów na Wójta Gminy Rzezawa. Dzięki Państwa zaangażowaniu osiągnęliśmy zakładany cel. Wprowadziliśmy do Rady Gminy Radnych z naszego Komitetu. Jednocześnie to Państwo swoim działaniem zadecydowaliście, że wezmę udział w drugiej turze tych wyborów. Bardzo dziękuję za okazane zaufanie, które jest dla mnie najwyższą formą zobowiązania. Już w tą niedzielę Państwa działania zdecydują o tym, JAKA BĘDZIE GMINA RZEZAWA. Kto weźmie na siebie odpowiedzialność za decyzje i takie kierowanie, abyśmy mogli czuć się tu bezpiecznie, lepiej, dostatniej. Głos każdego z Państwa oraz zachęcenie tych, którzy się wahają jest teraz najważniejszym działaniem. Przez kolejne 4 lata będziemy ponosić konsekwencję tego wyboru.

Drodzy Mieszkańcy,

nigdy nie zajmowałem się i nie będę się zajmował nieprawdziwymi plotkami czy wręcz pomówieniami. Są one dowodem obaw tych co je mówią. W tysiącach rozmów z Państwem, każdemu kto się zapytał szczerze odpowiadałem i będę tak odpowiadał. Uczciwość nosi się w sercu, jest tym w co wierzę ja, moja rodzina, bliscy oraz współpracownicy oraz radni. Ważne jest, aby każdy z Państwa oparł swój osąd na podstawie faktów i swoich odczuć. Przez ostatnich kilka tygodni odwiedziłem większość z domów na terenie całej Gminy Rzezawa, odwiedziłem wszystkie z miejscowości, przeprowadziłem kilka tysięcy rozmów z Wami. Znam dziś doskonale Wasze potrzeby. Dziś po prostu musimy działać – to mi mówiła pani Stanisława z Rzezawy. Od gadania niczego nie przybędzie. Ja działam i podjąłem osobiste zobowiązanie względem Państwa. Każdy Państwa głos daje mi siłę i determinację do działania na rzecz całej gminy, wszystkich tutejszych sołectw.

Nie chcę i nie będę odnosił się do tego jak to „dużo” zostało zrobione, bo Państwo doskonale czujecie jak wiele przez te 8 lat – szczególnie obfitych w środki unijne – można było zrobić. Nie stać naszej gminy na kolejne lata dreptania w miejscu, gdy sąsiedzi biegną. To są ostatnie najlepsze dla Polski lata, jeśli chodzi o pozyskane fundusze. Czy warto oddawać głos na tych którzy pokazali jak mało wykorzystali z tego co było? Czy ktoś odda gminie ten stracony czas i środki? W tą niedzielę decydujecie Państwo czy pozostawić tak jak było, czy dać możliwość działać temu, który od lat buduje i działa w trudnych warunkach przepisów prawnych. Nie boi się wymagać oraz co najważniejsze kończy co zaczyna. To moje zobowiązanie, ale też codzienne doświadczenie od lat. Wykorzystam je dla naszej gminy i wszystkich sołectw.

Przed Państwem najważniejsza decyzja, w tą niedzielę (30 listopada) to Państwa głos zadecyduje o tym, czy nasza Gmina i jakość codziennego życia rozpocznie lepszy, prężny okres budowania i rozwoju, czy w poniedziałek obudzimy się wszyscy w tym samym miejscu w jakim jesteśmy obecnie, rządzonym w znanym nam już stylu.

Jeśli oczekują Państwo realizacji inwestycji które poprawią warunki pracy, uczenia się, dojazdu, działań gwarantujących sukces inwestycyjny naszej Gminy to oddajcie głos na mnie – doświadczonego praktyka z doświadczeniem w prowadzeniu inwestycji o budżetach porównywalnych z tymi jakie ma Gmina Rzezawa.

Na piśmie składam każdemu z Państwa gwarancję oraz zobowiązanie do realizacji zaplanowanych zamierzeń. Będziecie mieli Państwo jasną deklarację i dowód do rozliczenia mnie z wyników za 4 lata. 4 lata o którym już wiem, że będą dobre dla Gminy Rzezawa. Jednocześnie deklaruję gotowość i otwartość do rozmów i realizacji potrzeb pojawiających się w trakcie kadencji. Pozwolą mi na to regularne spotkania w sołectwach i gminie – to dobra praktyka, której nauczyłem się od mojego kolegi burmistrza z innej małopolskiej gminy – on w ciągu ostatnich 4 lat odbył 100 takich spotkań. Działajmy i uczmy się od najlepszych. W końcu mieszkańcy gminy zasługują na najwyższą jakość.

Chcecie Państwo zmian dla swoich dzieci, siebie, bliskich? Wierzę że tak!

Po prostu idźcie 30 listopada na wybory i dołączcie do tych którzy już głosują na mnie – człowieka pracowitego i skutecznego, sprawdzonego w działaniu.

Państwa głos, to dla mnie zobowiązanie do sumiennej pracy.

RAZEM ROZWINIEMY NASZĄ GMINĘ

Mariusz Palej
Kandydat na Wójta Gminy Rzezawa

* * *

 

* * * 

Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Paleja