Stefan Kolawiński: zawsze blisko ludzi...

Szanowni Państwo, mieszkańcy Bochni

image/jpeg

Cichnie szum kampanijnych zmagań. Dobiega końca okres prezentacji pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni Miasta Bochnia. 30 listopada dokonamy wyboru, kto będzie włodarzem naszego miasta. W niedzielę zadecydujemy też o charakterze kierowania miastem Bochnia. Od Was zależy czy wejdzie ona w krąg partyjnych zmagań, czy pozostanie niezależna i wolna.

Ostatnie 4 lata były dla mnie sprawdzianem ze służby mieszkańcom i miastu, były też czasem intensywnego rozwoju szczególnie sfer: przemysłowej, kulturalnej, sportowej i edukacyjnej. Przed Bochnią stoi jeszcze wiele wyzwań, ale to, co do tej pory udało się zrobić przynosi dostrzegalne, pozytywne efekty, które będą widoczne jeszcze wiele, wiele lat.

Chciałbym kontynuować rozpoczęte zadania i uruchomić nowe, bardzo dla nas ważne projekty w zakresie upiększania miasta, usprawnienia jego komunikacji, tworzenia nowych miejsc pracy i szeregu innych. Dziękuję za spotkania z Wami i Wasze głosy wskazujące kierunek działań. Państwa uwagi zawsze były wysłuchane, a bardzo wiele z nich udało się zrealizować..

Jestem przekonany, że ta dobra współpraca z mieszkańcami, a także lokalnymi przedsiębiorcami nie pozostaje niezauważona, ponieważ przynosi dla miasta znaczące korzyści. Również dobre relacje i efektywna współpraca z Samorządem Wojewódzkim, bardzo pozytywnie rokują na przyszłość.

Dziękuję Państwu za zaufanie, którym mnie obdarzacie, za wszystkie głosy wsparcia, dające siłę do pracy i wiarę w przyszłość, ale również za konstruktywną krytykę, pozwalającą modyfikować i poprawiać wspólne w końcu dzieła.

Jako burmistrz, zawsze miałem szeroko otwarte drzwi i czas dla wszystkich mieszkańców. Obdarzenie mnie zaufaniem w niedzielnych wyborach, na pewno tego nie zmieni. Zawsze byłem i będę blisko ludzi…

Z wyrazami szacunku
Stefan Kolawiński

 

* * *

Publikacja sfinansowana przez KWW Bocniacy dla Bochni.