PiS z BiZBR w radzie miasta - oświadczenie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Bochni oraz Gminy Bochnia

W ostatnich dniach nowo wybrani radni, między innymi z komitetów wyborczych Prawo i Sprawiedliwość, Bochnia i Ziemia Bocheńska-Razem podpisali porozumienie o współpracy.

Celem tego porozumienia jest zapewnienie stabilnej większości w Radzie Miasta, by możliwa była realizacja celów programowych obu ugrupowań, z których najważniejszym jest wprowadzenie Bochni na ścieżkę szybszego rozwoju w kadencji 2014-2018 i zapewnienie pomyślności mieszkańcom.

Radni PiS i BiZB-R wyrażają nadzieję, że niniejsze porozumienie staje się także początkiem nowego etapu efektywnej współpracy między Miastem Bochnia i Gminą Bochnia, w którym także wyborcy – poprzez wyrażenie swojej woli w II turze wyborów – poprą sygnatariuszy tego porozumienia, aby nowo wybrane władze Miasta oraz Gminy mogły je realizować.

Z upoważnienia
KW Prawo i Sprawiedliwość
/-/ Piotr Dziurdzia
/-/ Jan Balicki

Z upoważnienia
KWW Bochnia i Ziemia Bocheńska - Razem
/-/ Jerzy Lysy
/-/ Stanisław Bukowiec

Bochnia, 27 listopada 2014 r.

* * *

Materiał sfinansowany ze środków KW PiS.