Kultura

Pułkownik z Łapczycy zamordowany w Katyniu

Spotkanie pamięci zamordowanemu w Katyniu

image/jpeg

W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza na spotkanie z cyklu "Z Bochni w świat. Ze świata do Bochni”. Barbara Woźniak, dyrektor Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, wygłosi wykład "Działalność dra Józefa Serugi jako kustosza zbiorów hr. Tarnowskich na zamku w Suchej Beskidzkiej". Spotkanie zaplanowano na czwartek 15 kwietnia o godzinie 17.30 w Sali Portretowej Muzeum.

Na przykładzie tej właśnie postaci widać, jak ogromne straty w wyniku zbrodni katyńskiej poniosła polska kultura. Biografia pułkownika Wojska Polskiego Józefa Serugi stanowi wręcz klasyczny przykład losów polskiego inteligenta z czasów II Rzeczypospolitej, zaangażowanego czynnie w sprawy Ojczyzny, któremu podobnie jak tysiącom polskich oficerów strzelono w tył głowy w Katyniu oraz innych miejscach kaźni na Wschodzie.

Poznając tę biografię doświadczamy bolesnej prawdy o utracie całej generacji osób działających aktywnie w szerokiej przestrzeni życia publicznego. Był przecież Seruga wybitnym archiwistą, historykiem książki polskiej w epoce renesansu, badaczem dziejów polskiej wojskowości, opiekunem bogatych zbiorów biblioteczno-muzealnych zgromadzonych na zamku w Suchej Beskidzkiej. W 1997 roku jego imieniem nazwano jedną z ulic w zachodniej części Bochni.

image/jpeg
Fotografia przedstawia Michalinę i Józefa Serugów z Różą Tarnowską oraz synami Leszkiem i Janem w Suchej Beskidzkiej. Udostępniona w latach 80. XX wieku przez śp. Michalinę Serugową.

Józef Seruga (1886 - 1940). Oficer Wojska Polskiego, wybitny historyk książki i wojskowości, archiwista. Urodził się 9 stycznia 1886 roku w Łapczycy, w chłopskiej rodzinie Piotra Serugi i Marii z Chlebków. Tam uczęszczał do sześcioklasowej szkoły powszechnej, a następnie w latach 1898 - 1906 do gimnazjum bocheńskiego. Już wtedy zaangażował się w działalność niepodległościową na terenie powiatu, należąc do najaktywniejszych działaczy Drużyn Strzeleckich. Ukrywał również spiskowców z zaboru rosyjskiego.

W Bochni założył tajne biuro paszportów i przepustek dla członków organizacji konspiracyjnych z Kongresówki. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku powrócił do czynnej służby wojskowej obejmując dowództwo kompanii telegraficznej w Zegrzu pod Warszawą. W 1931 roku objął stanowisko kustosza zbiorów biblioteczno-muzealnych hr. Juliusza Tarnowskiego na zamku w Suchej Beskidzkiej. Zmobilizowany we wrześniu 1939 roku. Podczas bombardowania Lwowa we wrześniu 1939 roku został ranny i dostał się do niewoli sowieckiej. W 1940 roku został zamordowany w Lesie Katyńskim. Wdowa po pułkowniku Serudze, Michalina Serugowa, dopiero pod koniec życia uzyskała potwierdzenie, iż jej mąż został zamordowany w Katyniu. Dodać należy, że dr Józef Seruga, wspólnie z Zygmuntem Hendelem napisał studium architektoniczno-historyczne pt. "Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łapczycy (1919)".

17 września 2009 roku w Alei Dębów Katyńskich posadzono poświęcone pułkownikowi Józefowi Serudze drzewo. 13 kwietnia 2010 roku, podczas uroczystych obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, nazwisko pułkownika Józefa Serugi umieszczono na obelisku odsłoniętym przy trasie KN-2.

[tim]

comments powered by Disqus

Komentarze

Najnowsze