Sport

Nabór wniosków o dotację dla klubów sportowych. Do podziału 300 tys. zł

tim

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku. Do podziału jest 300 tys. zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Pixabay / CC0 Public Domain

Dofinansowanie projektów w tym zakresie ma służyć realizacji celu publicznego, jakim jest poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych.

Do złożenia wniosku uprawnione są kluby sportowe, spełniające łącznie poniższe warunki:

1. są osobą prawną,
2. prowadzą działalność na terenie Gminy Miasta Bochnia,
3. nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Wnioski należy składać 7 stycznia 2019 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wzór wniosku o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.eu.

Warunki otrzymania dofinansowania i tryb udzielania dotacji określa Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia z 27 października 2011 r., znowelizowana Uchwałą XL/381/17 Rady Miasta Bochnia z 28 grudnia 2017 r.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy z Gminą Miasta Bochnia - nie wcześniej jednak niż od 14 stycznia 2019 r., do zakończenia realizacji projektu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2019 roku.

Dofinansowanie może być udzielone do wysokości środków prognozowanych na ten cel w budżecie w roku 2019, tj. do łącznej wysokości 300 000 zł.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków udziela: Marek Maciuszek - pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 7, tel. 14 614 91 82, e-mail: marek.maciuszek@um.bochnia.pl.

comments powered by Disqus

Najnowsze