Sport

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie klubów sportowych w 2018 roku

tim

Burmistrz Bochni Stefan Kolawiński ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku. Przewidziana pula to 300 tys. zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Pixabay / CC0 Public Domain

Dofinansowanie projektów w tym zakresie ma służyć realizacji celu publicznego, jakim jest poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych.

Wnioski należy składać do 9 stycznia 2018 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wzór wniosku o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.eu w dziale Miasto w zakładce Organizacje pozarządowe/ Dokumenty do pobrania.

Do złożenia wniosku uprawnione są kluby sportowe, spełniające łącznie poniższe warunki:

1) są osobą prawną,

2) prowadzą działalność na terenie Gminy Miasta Bochnia,

3) nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Warunki otrzymania dofinansowania i tryb udzielania dotacji określa uchwała Nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia z 27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy z Gminą Miasta Bochnia - nie wcześniej jednak niż od 15 stycznia 2018 r., do dnia zakończenia realizacji projektu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2018 roku.

Dofinansowanie może być udzielone do wysokości środków prognozowanych na ten cel w budżecie w roku 2018, tj. do łącznej wysokości 300 000 zł.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków udziela Marek Maciuszek - pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 7, tel. 14 614 91 82, e-mail: ngo@um.bochnia.pl

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Nr 465/17

Wzór wniosku o dofinansowanie

Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia

comments powered by Disqus

Najnowsze