Sport

Bocheński tenisista laureatem stypendium Ministra Edukacji Narodowej

tim

W środę 28 marca br. w sali cechowej „ Nad Kotłowem” w budynku przy ul. Westerplatte w Krakowie zostały rozdane z rąk małopolskiego kuratora oświaty pani Barbary Nowak dyplomy stypendiów Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/16. Wśród wyróżnionych już po raz drugi z rzędu znalazł się Wojciech Kasperski, obecnie 16-letni uczeń klasy III Gimnazjum nr 1 w Bochni.

Aby zdobyć to wyróżnienie, uczeń na świadectwie w roku poprzedzającym jego przyznanie musi uzyskać wybitne wyniki. Ponadto musi mieć na swoim koncie znakomite rezultaty w różnorodnych dziedzinach edukacji, poprzez uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty olimpiady przedmiotowej lub poprzez udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym.

W roku 2016 stypendium trafiło do 324 uczniów z całej Polski. Do grona wybitnie uzdolnionej młodzieży należy Wojtek Kasperski. Jako członek kadry narodowej uzyskał wysokie wyniki w nauce i wybitne rezultaty we współzawodnictwie sportowym. Cieszy Nas fakt, że talent bocheńskiego tenisisty został ponownie nagrodzony pomocą finansową.

- Stypendium jest dla mnie dużym wyróżnieniem i docenieniem wysiłku włożonego w naukę i pracę na korcie – mówi Wojtek - Chciałbym nadal rozwijać swoją pasję do tenisa ziemnego, a w przyszłości kontynuować edukację w bocheńskim Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w klasie o profilu matematyczno-fizycznym.

comments powered by Disqus

Najnowsze