Opinie

Bierzmy przykład z Wieliczki

Tekst: Edward SITKO

Zapowiedź redaktora Bochnianina o niebywałej szansie na rozwój Bochni w związku z wpisaniem kopalni na listę UNESCO, jak do tej pory nie potwierdziła się. Jedną z głównych przyczyn tego stanu, jest zamknięty dla turystów szyb „SUTORIS” znajdujący się w centrum miasta, który powinien otrzymać drugie życie.

Kopalnie soli w Wieliczce i Bochni współtworzyły przed laty historyczne przedsiębiorstwo zwane "Żupy Krakowskie". Przedsiębiorstwo to funkcjonowało nieprzerwanie od połowy XIII wieku do końca XVIII wieku, wydobycie soli trwało do końca XX wieku, co jest ewenementem w historii światowego górnictwa.

Rywalizacja pomiędzy obiema Kopalniami trwa od momentu rozdzielenia się przedsiębiorstwa na dwie niezależne Kopalnie Soli.

Kopalnia soli w Wieliczce została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1978 r. Poszerzenie wpisu kopalni wielickiej o kopalnię w Bochni oraz Zamek Żupny w Wieliczce, stało się niezbędnym dopełnieniem obrazu miejsca. W czerwcu 2013 roku wpis Kopalni Soli w Wieliczce na Listę Światowego Dziedzictwa został rozszerzony o kopalnię Soli w Bochni i Zamek Żupny pod wspólną nazwą „Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni".

„W niedzielę 23 czerwca 2013 r. podjęto oficjalną decyzję o dopisaniu Kopalni Soli w Bochni na listę UNESCO! To historyczna chwila, która oznacza niebywałą szansę na rozwój miasta związany z napływem międzynarodowej rzeki turystów” – pisał redaktor portalu internetowego Bochnianin...

Niestety zapowiedź Pana Redaktora o niebywałej szansie na rozwój Bochni, jak do tej pory nie potwierdziła się. Jedną z głównych przyczyn tego stanu, jest zamknięty dla turystów szyb „SUTORIS” znajdujący się w centrum miasta, który powinien otrzymać drugie życie.

Turyści odwiedzający kopalnie powinni zjeżdżać szybem Campi, a wyjeżdżać szybem SUTORIS, skąd po zwiedzaniu miasta, autokarem byliby odwożeni na parking przy szybie Campi.

Niedawno Kopalnia Soli Bochnia poinformowała opinię publiczną, że czynione są starania o pozyskanie dotacji unijnej na budowę m.in. ekstremalnej trasy turystycznej przy wspomnianym szybie SUTORIS. Czy uzasadnionym jest uruchamianie nowej trasy , skierowanej do niszowej grupy turystów, w przypadku gdy nie jest w pełni wykorzystany potencjał istniejącej trasy turystycznej?
Nowa trasa znacznie zwiększy koszty utrzymania obiektu, nie dając gwarancji ich pokrycia przychodami z nowego produktu. Może lepiej pozyskać środki na wykonanie modernizacji wąskich gardeł kopalni jakimi są szyby wyciągowe?

We wspomnianej Wieliczce w sierpniu 2012 roku oddano w centrum miasta, po rewitalizacji szyb REGIS, który cieszy się ogromną popularnością wśród turystów, zadowoleni są również handlowcy z Wieliczki, którym przybyli nowi klienci. Może należałoby skorzystać z doświadczenia bliźniaczego zakładu i skopiować jego pomysł na promocję miasta modernizując i oddając dla turystów szyb SUTORIS?

Felieton ten nie jest próbą dezawuowania zamierzeń Zarządu Kopalni Soli dotyczących ruchu turystycznego, chciałbym aby był on „zaczynem” do dyskusji o rozwoju i przyszłości turystyki w Bochni, jako że od wieków Kopalnia Soli była i jest ściśle związana z miastem.

Problem ten jest szczególnie istotny teraz, gdy trwają działania związane z pozyskaniem środków finansowych na rewitalizację Bochni.

[Edward SITKO] - prezes Bocheńskiego Związku Pracodawców

comments powered by Disqus

Najnowsze