Kultura

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2019. Edycja XXXVII - harmonogram spotkań

tim

W czwartek 24 stycznia w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni ruszy 37. edycja Czwartkowych Spotkań Muzealnych. Poniżej harmonogram tegorocznych spotkań.

Stanisław Fischer (1879-1967), Widok na Bochnię z Uzborni, 1936, olej/tektura, 35x49,5, nr inw. MB-AH/4728. Dar Jana Zechentera dla Muzeum w Bochni, 1999. Fot. Bogdan Mrówka.

W tym roku kalendarz przypomina o kilku ważnych wydarzeniach z przeszłości. 150 lat temu utworzono w Bochni Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej, a pół wieku później założono dwie firmy, które wywarły istotny wpływ na lokalny rynek pracy. Pierwsza z nich, to powstała w 1919 roku Fabryka Naczyń Kamionkowych Henryka Münzera. Druga, to zawiązana w tym samym roku Robotnicza Spółdzielnia Spożywców, której działalność kontynuuje „Społem” PSS Bochnia – dziś najstarsza, największa i najbardziej konkurencyjna sieć handlowo-produkcyjna w mieście.

Rok 2019 niesie także rocznice istotne dla naszego muzeum: 140. rocznicę urodzin Stanisława Fischera – jego twórcy, pierwszego kustosza i patrona oraz 60-lecie działalności tej samorządowej dziś instytucji kultury, wpisanej trwale w bocheńską rzeczywistość, badającej jej przeszłość, pielęgnującej tradycje kulturalne miasta oraz upowszechniającej wiedzę o nim i o powiecie. Jubileusz jest okazją, aby spojrzeć na dotychczasową rolę i znaczenie muzeum w środowisku, a zarazem podjąć próbę określenia modelu działalności na przyszłość, choćby w świetle prowadzonej obecnie rewitalizacji miasta i uwarunkowań oraz skutków z niej wynikających" (źródło: Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni).

CZWARTKOWE SPOTKANIA MUZEALNE 2019
EDYCJA XXXVII

Kultura na najwyższym poziomie
Galeria „Strych Muzealny”, zawsze o godzinie 17.30

24 stycznia

Andrzej A. Zięba (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ)
Z miasteczka w świat uniwersytetu czyli studia wiśniczan w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku.

28 lutego

Jan Flasza (Muzeum w Bochni)
Miasto, jego dzieje, ludzie i zabytki w perspektywie sześćdziesięcioletniej działalności Muzeum im. prof. Stanisława Fischera.

28 marca

Piotr Cora, Paweł Klóska, Grzegorz Kruczek, Konrad Leśniak (stażyści programu „Praxis 2.0”, realizowanego w Muzeum w Bochni przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego)
„Panie, a stare to???” – o archeologii bez uprzedzeń.

25 kwietnia

Dr hab. Andrzej Gaczoł, prof. Politechniki Krakowskiej, Wydział Architektury
Ochrona i rewitalizacja dziedzictwa architektury przemysłowej i zabytków techniki (w szczególności zabytków związanych z górnictwem).

16 maja

Mirosław Mroczek (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni)
Walka z czerwonym kurem – 150 lat zorganizowanego pożarnictwa w Bochni.

13 czerwca

Janina Kęsek (Bochnia)
Interes i mieszkanie pod jednym dachem. Z cyklu: Saga bocheńska, cz. V

5 września

Andrzej Pacuła (Bochnia)
Stanisław Pacuła – burmistrz na trudne czasy.

17 października

Marek Materna (Muzeum w Bochni)
Archeologia – Archeologiczny – Archeolog. Dział Archeologiczny bocheńskiego Muzeum. Historia, badania, potrzeby, perspektywy.

14 listopada

Ryszard Rybka (Muzeum w Bochni)
Policja Państwowa II Rzeczypospolitej. Blaski i cienie – na przykładzie powiatu bocheńskiego.

12 grudnia

Dr hab. Krzysztof Polek, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Historii i Archiwistyki
Pierwsza i druga pandemia w Europie średniowiecznej. Jak epidemiologia zmieniła sposób badań historycznych nad rozprzestrzenianiem się dżumy w przeszłości.

comments powered by Disqus

Najnowsze