Kultura

Zgłoszenia do Małopolskiego Przeglądu Strażackich Zespołów Artystycznych

tim

Do 10 sierpnia przyjmowane będą zgłoszenia do Małopolskiego Przeglądu Strażackich Zespołów Artystycznych organizowanego przez Powiat Bocheński, Oddział Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego oraz Małopolskę, przy współudziale miasta Bochnia i Miejskiego Dom Kultury w Bochni.

Fot. archiwum

Przegląd odbędzie się 2 września. Impreza organizowana jest po raz trzeci, ma charakter konkursowy i jest szczeblem do eliminacji Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych oraz do Festiwalu Piosenki Strażackiej. Wszystkie zespoły, które będą uczestniczyć w przeglądzie otrzymają okolicznościowe dyplomy, a dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziane są nagrody pieniężne. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły o różnych charakterze, jednak działające pod patronatem OSP.

Kwalifikacji do przeglądu dokonują członkowie biura wojewódzkiego ZOSP. Tam też należy dostarczyć kartę zgłoszeniową.

comments powered by Disqus

Najnowsze