Kultura

Wspólny projekt dwóch muzeów. Wernisaż prac Polaka i Słowaka

tim

Muzeum Spiskie w Lewoczy we współpracy z Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni przygotowało wystawę dwóch malarzy, którzy choć nigdy się nie spotkali, ich prace mają wiele wspólnego. Zaprezentowane zostaną dzieła Júliusa Értekeša (1910-1995) i Waleriana Kasprzyka (1912-1992). Otwarcie wystawy „Miznúca krása” odbędzie się w budynku muzeum w Lewoczy 28 czerwca o godz. 16:00.

Jak przypomniał w katalogu do wystawy Jan Flasza, dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, oba muzea nawiązały współpracę już w 2000 roku. Od tego czasu wspólnie zrealizowano kilka projektów.

- Ostatnim potwierdzeniem wzajemnych kontaktów było spotkanie, które odbyło się 12 października 2017 r. Maria Novotná, dyrektor Spiskiego Muzeum Narodowego w Lewoczy, przedstawiła wtedy ołtarz główny w kościele farnym św. Jakuba w Lewoczy, wspaniałe dzieło Mistrza Pawła, w 500. rocznicę jego ukończenia - wspomina dyrektor Jan Flasza (zdjęcia z tego spotkania można zobaczyć TUTAJ).

Poniżej wstęp z katalogu wystawy w języku słowackim:

V roku stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny a založenia nového štátu Čechov a Slovákov si pripomíname mnohé udalosti a osobnosti nielen veľkej histórie, ale aj životy ľudí, ktoré poznamenali drámy histórie 20. storočia, ľudí, ktorí napriek neradostnému osudu tvorili a zaznamenávali krásno okolo nás a v nás. V roku spomínaných historických výročí prinášame v rámci dlhoročnej spolupráce s Múzeom Stanislava Fischera v Bochnii výstavu dvoch umelcov, maliarov, ktorí są zrejme nepoznali, ale napriek tomu mali podobné osudy. Valerian Kasprzyk i Július Értekeš – dvaja umelci milujúci svoje rodné mestá a ich krásu. Obidvaja získali umelecké vzdelanie na akadémiách výtvarných umení v centrách, akými boli v prvej polovici 20. storočia Krakov a Praha. Értekeš na rozdiel od Kasprzyka toto vzdelanie neabsolvoval úplne, pretože na prianie rodičov v Prahe dokončil štúdiá v odbore kresby a deskriptívnej geometrie. Tento hendikep je v jeho dielach prítomný. Ďalšie osudy obidvoch maliarov si však boli blízke prinajmenej v tom, že svoju lásku k umeniu sprostredkovali mladým generáciám ako pedagógovia na stredných školách. V tvorbe obidvoch dominovala technika akvarelu, prostredníctvom ktorej zachytávali miznúcu krásu, ktorá ich obklopovala od detských čias. Vďaka tomu sa nám v ich dielach zachovali aj miesta, ktoré na kultúrnej mape našich krajín už dnes neexistujú. Verím, že spoločný a zároveň netradičný projekt dvoch partnerských muzeálnych inštitúcií z Bochnie a Levoče, ktorý chce pripomenúť kultúrnu atmosféru obidvoch miest v polovici 20. storočia, osloví mnohých návštevníkov týchto inštitúcií.

Mária Novotná
riaditeľka SNM-Spišského múzea v Levoči”

Kuratorzy wystawy: Agnieszka Truś-Bakalarz, Dáša Uharčeková Pavúková.

Wystawa będzie czynna do 30 maja 2019 r.

comments powered by Disqus

Najnowsze