Kultura

Specjalne Czwartkowe Spotkanie Muzealne: O dziejach salinarnych Bochni

tim

Na 14 czerwca w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaplanowano Specjalne Czwartkowe Spotkanie Muzealne. Dr hab. Teofil Wojciechowski opowie o „Polityce władców polskich wobec żupy bocheńskiej od XIII do XVI wieku”. Początek o godz. 17:30.

Efektowna kleta szybu Floris, zgłębionemu w 1428 roku przez Antoniego z Florencji w oparciu o przywilej nadany mu w Bochni przez króla Władysława Jagiełłę. Ze zbiorów Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.

Rok 2018 przynosi kilka ważnych rocznic związanych z dziejami bocheńskiego solnictwa. W pierwszym rzędzie jest to 770. rocznica prawdopodobnego odkrycia w Bochni soli kamiennej. Przyjmuje się, że dokonano tego w 1248 r., w wyniku pogłębiania studni solankowej - w miejscu, gdzie złoże solne zalegało najpłycej. Tam właśnie wybito pierwsze szyby: Gazaris i Sutoris.

Istotna jest również 650. rocznica nadania przez króla Kazimierza Wielkiego statutu żupnego, który pchnął na nowe tory rozwój niezwykle istotnego dla królewskiego skarbu przedsiębiorstwa, jakie stanowiły żupy w Bochni i Wieliczce.

Na uwagę zasługuje niewątpliwie fakt, że w tym roku mija 590 lat, kiedy żupnik Antoni z Florencji otrzymał w Bochni od króla Władysława Jagiełły przywilej na wybicie nowego, ważnego dla rozwoju kopalni bocheńskiej szybu. Przyjął on od rodzinnego miasta żupnika nazwę Florencja; później nazywany był także Florenckim lub Floris.

500 lat temu sporządzony został opis żup krakowskich - „Brevis accurata regiminis ac status Zupparum Vielicensium et Bochnensium sub Annum Christi 1518 descripto”. Powstał w związku z gruntownym porządkowaniem przedsiębiorstwa solnego przez żupnika Jana Bonera i miał stanowić punkt wyjścia do zracjonalizowania gospodarki solnej. Jego wyjątkowa wartość polega na precyzji opisu żup bocheńskiej i wielickiej oraz drobiazgowego przedstawienia ich struktury organizacyjnej.

I jeszcze jedna data: 450 lat temu zakończono budowę szybu Campi, rozpoczętą przez geometrę Jana Fajgla. Po kilkunastoletnich zmaganiach z kurzawką otworzono w ten sposób zupełnie nowy rozdział w dziejach żupy bocheńskiej.

Muzeum im. St. Fischera w Bochni
14 czerwca, godzina 17:30
Specjalne Czwartkowe Spotkanie Muzealne
dr hab. Teofil Wojciechowski
Polityka władców polskich wobec żupy bocheńskiej od XIII do XVI wieku

comments powered by Disqus

Najnowsze