Kultura

Spacer po cmentarzu: Ludzie kultury i nauki - zdjęcia

tim

W niedzielne południe odbył się siódmy już spacer po cmentarzu komunalnym przy ulicy Orackiej, organizowany przez Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Tym razem przypomniano osoby działające na polu kultury i nauki.

Tę szczególną galerię otwarła postać ks. Feliksa Gondka (1821-1892), proboszcza w Krzyżanowicach i Trzcianie, autora popularnych w XIX wieku książek religijnych, podróżnika do Ziemi Świętej, który swoją peregrynację opisał i wydał w interesującej książce.

Stanisława Serafińska (1856-1924) to z kolei autorka bogatej panoramy dziejów rodzin Serafińskich, Giebułtowskich, Matejków i Zechenterów, zawartej w jej książce „Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne”, opublikowanej w połowie ubiegłego wieku.

Odwiedzono także groby innych osób, w różny sposób związanych z książką: księgarza Jacka Pacuły (1946-2001), właściciela niezapomnianej księgarni „U Jacka” na rogu ulicy Wolnica i Mickiewicza, Marii Bielawskiej (1901-1989), niezwykłej dyrektorki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, twórczyni ciekawego modelu funkcjonowania placówki oraz sieci bibliotek publicznych na terenie powiatu bocheńskiego oraz Wacława Muszyńskiego (1903-1978), bibliofila, współzałożyciela bibliofilskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki.

Do grupy tej należą również wybitny archiwista i wydawca źródeł historycznych Zbigniew Wojas (1927-2007) i dr Henryk J. Maniak (1922-2001), lekarz, autor opracowań poświęconych dziejom medycyny w Polsce, m.in. szpitalnictwa bocheńskiego. Na specjalną uwagę zasługuje skromna postać Jadwigi Osiki (1915-1927), bibliotekarki prowadzącej bibliotekę parafialną w sali pod kościołem szkolnym oraz biblisty - ks. dr. Tadeusza Matrasa (1935-2003).

Ponadto przypomniano sylwetki przedstawicieli nauk przyrodniczych: prof. Jana Sondla (1895-1975), prof. Eugeniusza Kiernika (1877-1921), zoologa i paleozoologa, pioniera badań nad fauną Bałtyku i tworzenia w odrodzonej po 1918 roku Polsce rezerwatów przyrody w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Niepołomickiej, dr. Stefana Niewiadomskiego (1892-1924), docenta Politechniki Lwowskiej, obrońcy Lwowa. Do tej grupy można zaliczyć biologa Janinę Fiemę oraz dr. Antoniego Chwałkowskiego (1917-1992), znanego w środowisku polskich pszczelarzy, który wyhodował odmianę pod nazwą pszczoła bocheńska i posiadał wzorcową pasiekę przy ul. Proszowskiej.

Nie zabrakło też innych sylwetek, ważnych i charakterystycznych dla Bochni: wieloletniego organisty w kościele św. Mikołaja w Bochni, Stanisława Katlewicza oraz nauczyciela muzyki i animatora Wojciecha Pacuły (1911-1991). Odwiedzono groby pisarza i twórcy teatrów amatorskich w Bochni Roberta Rydza (1890-1976), autorki wielu artykułów publikowanych na łamach „Wiadomości Bocheńskich” Wandy Liguzińskiej (1927-2017), a także Marii Planety (1936-2017), wieloletniej dyrektorki bocheńskiego muzeum, pracującej w nim od samego początku funkcjonowania placówki.

comments powered by Disqus

Najnowsze