Kultura

Iwona Multan z tytułem Małopolski Bibliotekarz Roku 2017

tim

Iwona Multan, bibliotekarka pracująca w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, zdobyła tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2017. Tym samym została ona małopolską kandydatką w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2017.

Ogólnopolski konkurs, podczas którego wybiera się Bibliotekarza Roku, organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Zgłaszany kandydat musi spełniać określone w regulaminie kryteria m.in. mieć osiągnięcia zawodowe, usprawniające działanie biblioteki lub przyczyniające się do rozwoju czytelnictwa i promocji biblioteki w minionym roku.

W VIII edycji kapituła konkursu, którą stanowią m.in. Jerzy Woźniakiewicz - dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Leszek Zegzda - członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele bibliotek naukowych, szkolnych, pedagogicznych, publicznych i SBP po poznaniu pracy i zasług kandydatek wybrała Iwonę Multan Małopolskim Bibliotekarzem Roku 2017. Tym samym została ona małopolską kandydatką w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2017.

Kilka dni temu na stronie internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich www.sbp.pl ruszyło głosowanie internautów. Bocheńska biblioteka zachęca więc do zalogowania się i oddania głosu na Iwonę Multan.

Iwona Multan od 10 lat pracuje w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała sukcesywnie w różnych oddziałach bibliotecznych: w Czytelni dla Dorosłych, Wypożyczalni dla Dorosłych, w Dziale Opracowania Zbiorów, a od 2016 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

Praca z dziećmi jest jej pasją. Chętnie współpracuje z wychowawcami i wychowankami przedszkoli i szkół podstawowych. Kieruje do nich bogatą ofertę kulturalną i edukacyjną w postaci tematycznych lekcji i warsztatów bibliotecznych. W minionym roku przeprowadziła wiele lekcji bibliotecznych, w tym kilka specjalnych dla dzieci z Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Sensori.

Od 2017 roku prowadzi Klubik Skrzata - cotygodniowe zajęcia muzyczno-literackie dla dzieci w wieku do 3 lat czyli nie uczęszczających do przedszkola. Zajęcia te doskonale rozwijają umiejętności społeczne i przygotowują do edukacji przedszkolnej. Napisała scenariusz i przeprowadziła Piracką Noc w Bibliotece „Ahoj Przygodo - czytaj albo zgiń”. Program nocnej imprezy obejmował m.in. pasowanie na pirata, poszukiwanie skarbu ukrytego w zakamarkach biblioteki, zabawy literackie oraz naukę pirackiego tańca.

Koordynowała Literacką Grę Terenową „Książka na start”, którą sama opracowała. W czerwcu 2017 roku współrealizowała projekt „Co za tydzień…ale historia!!!” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skierowany do dzieci i młodzieży, obejmujący liczne działania i rozwijający potrzebę poszukiwania informacji na temat przeszłości naszego regionu.

W jego ramach zrealizowano spotkania autorskie z Mariuszem Wollnym, Grażyną Bąkiewicz i Ewą Stadtmüller, edukacyjną przechadzkę po mieście „Bocheńskie ślady króla chłopków”, spektakle teatralne dla dzieci „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz Piknik Rodzinny w Parku Uzbornia. Duże zainteresowanie młodych odbiorców wzbudziły wydarzenia zorganizowane w przestrzeni miejskiej m.in. akcja „Czytanie w Altanie” lub „Pociąg do czytania” popularyzacja legend przy nadszybiu Campi Kopalni Soli. Ogółem w projekcie udział wzięło ok. 1000 osób.

Podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 14 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie Iwona Multan otrzyma Medal Małopolski Bibliotekarz Roku 2017. Dzięki głosom internautów i głosowaniu okręgów ma szanse na zdobycie tytułu Bibliotekarza Roku 2017.

comments powered by Disqus

Najnowsze