Kultura

Muzeum: Spotkanie z autorem książki o Teodorze Talowskim - zdjęcia

tim

W czwartek w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zorganizowano spotkanie z Tadeuszem Bystrzakiem, autorem książki pt. „Talowski”. Teodor Talowski (1857-1910) to ceniony architekt, znany również w Bochni chociażby za sprawą budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 potocznie nazywanego „drukarnią”.

Dzieła tego wybitnego i cenionego architekta są dobrze rozpoznawalne, z uwagi na ich wyjątkowo oryginalną formę. Znajdują się także w Bochni i na terenie dawnego powiatu bocheńskiego. Do sztandarowych osiągnięć Teodora Talowskiego (1857-1910) należy przecież dawna willa Dembowskich przy ul. Konstytucji 3 Maja 3. Potocznie nazywana jest przez mieszkańców Bochni „drukarnią”, z uwagi na to, że od 1928 mieściła się tam drukarnia „Secesja” Samuela Silberringa a później zakład krakowskiej Drukarni Narodowej.

Mniej natomiast znany jest fakt, że na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Orackiej znajduje się jeszcze jedno dzieło Talowskiego - pomnik nagrobny upamiętniający śmierć górników w pożarze, jaki miał miejsce na przełomie 1875/1876 w kopalni soli. Monument, wzniesiony w 1906 r. z fundacji Skarbu Salinarnego, odkuł w kamieniu miejscowy Zakład Rzeźby Artystycznej Wojciecha Samka.

Do znaczących osiągnięć Talowskiego należy też z pewnością pałac Żeleńskich w Grodkowicach. Jak trafnie zauważył prof. Jan Kurek - Talowski „konstruował romantyczny świat bajkowych form swojej architektury z własnego alfabetu znaków formalnych, wyekstrahowanego z europejskiej tradycji architektonicznej - zwłaszcza z romańszczyzny i gotyku. Nadto, zręcznie operując kontrastami w formowaniu elewacji i tektoniki brył, przy jednoczesnym mistrzowskim „rysunku” rzeźbiarskich detali, kreował swój i... nasz świat - świat pełen marzeń i dziecięcych tajemnic..” Pewnie dlatego na wspomnianą willę Dembowskich mówiło się czasem w Bochni, jeszcze całkiem niedawno, „koci zamek”.

„Architektura i działalność Teodora Talowskiego zafascynowały krakowskiego artystę Tadeusza Bystrzaka na tyle, że w swoich poszukiwaniach śladów twórczości i życia architekta dotarł on praktycznie do wszystkich miejsc, w których ten tworzył” - powiada w recenzji książki dr Zbigniew Beiersdorf. „Wędrówka nie ograniczyła się jedynie do terenów dawnej Galicji (obecnie Polska i Ukraina). Tadeusz Bystrzak nie pominął także innych miejsc, w których powstawały budowle według projektu Talowskiego, a więc ziem dawnego Królestwa Polskiego, a nawet adriatyckiej wyspy S. Catharina, znajdującej się obok miasta Rovinj w Chorwacji. Z jego pasji badawczej wyrosła niniejsza książka, która jest najpełniejszą jak dotąd prezentacją dzieł Talowskiego i stanowi ważny krok w studiach nad dorobkiem tego jednego z najważniejszych twórców w dziejach architektury polskiej”.

W trakcie spotkania można było nabyć książkę, a także zdobyć dedykację autora.

Więcej informacji na stronie www.talowski.pl.
Profil na Facebooku: www.facebook.com/Talowski/

comments powered by Disqus

Najnowsze