Kultura

Dom Bochniaków: Otwarto wystawę "Taniec wśród mieczów" - ZDJĘCIA

tim

We wtorek w Domu Bochniaków otwarto wystawę „Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944”.

Twórcy wystawy - zespół redakcyjny w składzie: dr Maria Ciesielska, Robert Hasselbusch, Joanna Gierczyńska, Marzena Milewska, dr Tadeusz Skoczek, dr Jolanta Załęczny - ukazali heroizm i ofiarność polskiego personelu medycznego oraz wyjątkowość szpitali więziennych na Pawiaku.

W okresie okupacji niemieckiej (1939-1944) na Pawiaku, wówczas więzieniu śledczym hitlerowskiej policji gestapo (Gefängnis der Sicherheitspolizei Dzielnastrasse 24), funkcjonowały dwa szpitale więzienne - kobiecy i męski. Zatrudniony w obu placówkach polski personel medyczny - lekarze, pielęgniarki, położne, felczerzy oraz członkowie kolumn sanitarnych, rekrutowany zarówno urzędowo, jak i pośród więźniów, starał się wszelkimi możliwymi sposobami nieść pomoc osadzonym w pawiackich murach. Warunki egzystencji więźniów były bardzo ciężkie, co znamionowały przepełnione cele, głodowe racje żywnościowe oraz prześladowania ze strony esesmańskich strażników zwanych wachmajstrami.

Poza gehenną na Pawiaku osadzeni przechodzili także brutalne przesłuchania w siedzibie gestapo w al. Szucha. Oba szpitale więzienne stanowiły swego rodzaju azyl, gdzie umęczeni i zmaltretowani więźniowie dzięki troskliwej opiece personelu medycznego mogli odzyskać siły.

Poza leczeniem pawiacki personel medyczny spełniał także drugą, równie ważną powinność, którą była działalność konspiracyjna. Zarówno szpital męski, jak i kobiecy, stanowiły ośrodki zorganizowanej pracy podziemnej obejmującej cały Pawiak.

We fragmencie książki Reginy Domańskiej pt. „Pawiak - kaźń i heroizm” czytamy: porad ambulatoryjnych w obydwu szpitalach udzielono ok. 76 000, zabiegów i operacji wykonano prawie 299 000, porad dentystycznych udzielono nie mniej niż 40 000 oraz przyjęto ok. 25 porodów.

Bohaterską postawę lekarzy, felczerów i pielęgniarek z Pawiaka precyzyjnie i poetycko określiła Anna Czuperska-Śliwicka: „Taniec wśród mieczów” - i taki jest tytuł wystawy.

Będzie ona gościć w murach Domu Bochniaków (ul. Rynek 2, Bochnia) do 28 lutego. Bezpłatne zwiedzanie we wtorki i czwartki godz. 10:00-14:00 lub po uzgodnieniu telefonicznym 722-00-80-80.

Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.

comments powered by Disqus

Najnowsze