Kultura

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

tim

Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej zapraszają młodzież ponadgimnazjalną i osoby dorosłe do wzięcia udziału w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Etap powiatowy odbędzie się 1 marca 2018 r. o godz. 10:00 w Miejskim Domu Kultury.

Jak co roku konkurs zostanie poprowadzony w formie 4 odrębnych turniejów. W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości organizatorzy zachęcają do dobrania repertuaru tematycznie zbliżonego do obchodów tej rocznicy.

Turniej recytatorski:

- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

Turniej „Wywiedzione ze słowa”:

- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów);
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem);
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Turniej teatrów jednego aktora:

- obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).

Turniej poezji śpiewanej:

- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany;
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany;
- łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut;
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

Uwaga: podane zasady turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach oraz złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 23 lutego w sekretariacie MDK (ul. Regis 1, Bochnia).

Regulamin, informacje dodatkowe oraz karty zgłoszeń można pobrać na stronach: www.mdk.bochnia.plwww.tkt.art.pl oraz w sekretariacie MDK, czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16.

comments powered by Disqus

Najnowsze