Kultura

Czwartkowe Spotkania Muzealne: Rusza XXXVI edycja - program

Mirosław CISAK

18 stycznia w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni ruszy XXXVI edycja Czwartkowych Spotkań Muzealnych. Poniżej program z nazwiskami prelegentów i tematami wykładów.

Od niedawna Czwartkowe Spotkania Muzealne odbywają się w muzealnym strychu, który po adaptacji oddano do użytkowania w 2014 roku.

- Rok 2018 przynosi kilka znaczących rocznic historycznych, co skłania, aby niektórym wydarzeniom sprzed lat oraz ich rozmaitym aspektom i implikacjom poświęcić nieco więcej uwagi. W tegorocznym programie Czwartkowych Spotkań Muzealnych na czoło niewątpliwie wybija się problematyka związana z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości - wyjaśnia Jan Flasza, dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.

- Nie możemy jednak zapomnieć o innych ważnych wydarzeniach z przeszłości, jak choćby o dokonanej 765 lat temu lokacji miasta Bochnia w następstwie odkrycia na tym terenie soli kamiennej. Podobnie jak o 650. rocznicy nadania przez króla Kazimierza Wielkiego Żupom Krakowskim, czyli kopalniom w Bochni i Wieliczce ordynacji żupnej. Rocznic związanych z dziejami bocheńskiego solnictwa jest zresztą w 2018 roku więcej. A to przecież sól zdeterminowała powstanie miasta, określiła w znacznym stopniu jego rozwój przestrzenny i wywarła ogromny wpływ na dzieje. Jesteśmy przekonani, iż dobrze jest te kwestie zobaczyć w szerszym kontekście europejskim, jak i zarazem takim, na jaki nie zwracamy w codziennym pędzie większej uwagi. Jest to chociażby geologia bocheńskiego złoża solnego - wprawdzie kiedyś zasobnego, lecz zarazem specyficznego, kapryśnego, przez co uciążliwego w eksploatacji - mówi Jan Flasza.

Cykl Czwartkowych Spotkań Muzealnych wchodzi w 36. rok swojego istnienia. - O długotrwałości tej cenionej formy edukacyjnej decyduje w dużej mierze nasza publiczność, a więc Państwo. To Wasze zainteresowania i obecność w muzeum nadają sens jej kontynuacji. Spotkania budują, miesiąc po miesiącu, rok po roku, świadomość bogatej, a często mało lub w ogóle nieznanej, przeszłości Bochni i regionu a także przyczyniają się do wzmacniania przy tym poczucia więzi i tożsamości mieszkańców. Ukazują zarazem te niezmiernie ważne sprawy w szerszej, niż lokalna, perspektywie - dodaje dyrektor Jan Flasza.

Czwartkowe Spotkania Muzealne, organizowane nieprzerwanie od stycznia 1983 roku, w 2001 zostały uhonorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prestiżową nagrodą „Sybilli” w kategorii: program promocyjny, edukacyjny i oświatowo-wychowawczy.

Program Spotkań Czwartkowych 2018:
Galeria „Strych Muzealny”, zawsze o godzinie 17.30

18 stycznia
Dr Adam Wójcik (Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu)
Kopalnia siarki w Swoszowicach 1415-1884.

15 lutego
Dr Piotr Langer (Politechnika Krakowska)
Kopalnia „Europa”.

15 marca
Michał Flasza (Kopalnia Soli Bochnia)
Bochnia podziemna, czyli geologiczny wymiar soli.

19 kwietnia
Jarosław Kucybała (Bochnia)
Po kolei o bocheńskiej kolei.

10 maja
Prof. dr hab. Michał Baczkowski (Instytut Historii UJ)
Armia austro-węgierska w przededniu i w trakcie I wojny światowej.

21 czerwca
Janina Kęsek (Bochnia)
„Synku, jeżeli masz chwilę spoczynku napisz bodaj parę słów”.
Domy bocheńskie w latach wielkiej wojny. Pożegnania – tułaczka – oczekiwanie – powroty.

13 września
Dr Iwona Zawidzka (Muzeum w Bochni)
Obecność i zaangażowanie przedstawicieli społeczności żydowskiej w działalność rady miejskiej w Bochni.

18 października
Dr Eliza Walczak (Muzeum Narodowe w Warszawie)
Trudna droga do polskiego złotego. Pieniądz na ziemiach odrodzonej Polski (1918-1924).

8 listopada
Ryszard Rybka (Muzeum w Bochni)
A jednak pierwsza była Bochnia! Prawda i mity o pierwszych dniach niepodległości w Galicji Zachodniej.

13 grudnia
Agnieszka Truś-Bakalarz (Muzeum w Bochni)
Budynki bocheńskie okresu międzywojnia 1918-1939.

comments powered by Disqus

Najnowsze