Kultura

Będzie wystawa prac młodych bocheńskich artystów - zgłoszenia

mat. promocyjny

"Wystawa Młodej Plastyki Bocheńskiej" - taki tytuł będzie nosić ekspozycja w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni planowana od października do grudnia 2017 roku, której towarzyszyć będzie drukowany katalog prac. Organizatorzy zapraszają twórców związanych z Bochnią i powiatem bocheńskim do zgłaszania prac w celu ich zakwalifikowania do prezentacji.

Każdy z uczestników może zgłosić trzy prace wymienionych poniżej kategorii:

- malarstwo,
- grafika,
- rysunek,
- fotografia artystyczna,
- kaligrafia,
- animacja i sztuki audiowizualne,
- architektura,
- rzeźba,
- ornamentyka,
- wzornictwo przemysłowe,
- instalacje,
- scenografia,
- rzemiosło artystyczne,
- performance,
- lalkarstwo.

To będzie trzecia odsłona z serii wystaw poświęconych próbie całościowego ujęcia aktualnego dorobku plastyki bocheńskiej. Zainicjowano ją w maju 1945 roku Wystawą Plastyków Bocheńskich. Sześćdziesiąt lat później nawiązywała do niej Nowa Wystawa Plastyków Bocheńskich, zorganizowana w 2005 z okazji obchodzonego wtedy Roku Marcina Samlickiego.

Obecnie, w związku przypadającymi w tym roku: 120 rocznicą urodzin i 50 śmierci Franciszka Mollo, postanowiliśmy dokonać swoistego przeglądu Młodej Plastyki Bocheńskiej, a więc uzyskania obrazu możliwości twórczych środowiska. Mollo, poniekąd patron tej wystawy był twórcą poszukującym, który swój talent rozwinął podczas studiów malarskich w krakowskiej ASP i jako stypendysta miasta Bochnia w Paryżu.

Mamy głęboką nadzieję, że na wystawę nadeślą swoje prace wszyscy czynni twórcy młodszego pokolenia z terenu powiatu bocheńskiego i okolic, a także ci, którzy mierzą się z nowymi wyzwaniami artystycznymi. Wybrane przez organizatorów prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii „Strych Muzealny” i innych gościnnych przestrzeniach Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, Rynek 20. Pojawią się też w katalogu ekspozycji. Wernisaż wystawy planujemy na dzień 15 października 2017 roku.

Najważniejsze cele projektu:

- promocja talentu artystów powiatu bocheńskiego,
- zachęcanie młodych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych, do twórczej refleksji nad otaczającym światem i dialogu o wspólnych wartościach,
- poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
- wspieranie postaw twórczych młodych ludzi,
- kształtowanie postaw empatycznych i prospołecznościowych uczestników poprzez zorganizowanie wystawy prac.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja 2017 roku.

Kliknij po szczegóły i formularz zgłoszeniowy

Najnowsze