Kultura

O katyńskich biografiach w Muzeum - zdjęcia

tim

W czwartek w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni Anna Kocot-Maciuszek (Miejski Dom Kultury w Bochni) przedstawiła temat „Katyńskie biografie - z Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni”. Było to kolejne Czwartkowe Spotkanie Muzealne.

„Katyńskie biografie” to cykl artykułów publikowanych w „Kronice Bocheńskiej” od kwietnia 2010 r. Na łamach tego samorządowego czasopisma przybliżono do tej pory sylwetki 66 ofiar zbrodni katyńskiej, spośród których 35 było uczniami lub absolwentami Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Katalog uczniów najstarszego gimnazjum zamordowanych „na nieludzkiej ziemi” jest wciąż otwarty, bo bocheńska lista katyńska zawiera ponad 120 nazwisk...

Słysząc „Katyń” myślimy o oficerach Wojska Polskiego, żołnierzach, którzy wypełniali swój obowiązek, tymczasem lektura „Katyńskich biografii” uświadamia, że wielu z nich było oficerami rezerwy: lekarzami, wykładowcami akademickimi, farmaceutami, muzykami, nauczycielami; posiadali tytuły doktorskie (chemii, filozofii, medycyny, prawa) i piastowali wysokie stanowiska urzędnicze lub akademickie. Stanowili zatem intelektualną elitę Bochni. Ci, którzy zawodowo lub rodzinnie związali się z innymi miastami zawsze utrzymywali żywą więź z rodzinną Bochnią.

Ich życiorysy świadczą o wizerunku bocheńskiego gimnazjum jako szkoły kształcącej na wysokim poziomie, w której równie dużą wagę, tak jak do poziomu wiedzy, przywiązywano do wychowania patriotycznego a także do kształtowania tożsamości lokalnej, rozumianej jako emocjonalne, ale też fizyczno-geograficzne przywiązanie do swojej szkoły, miasta, regionu.

comments powered by Disqus

Najnowsze