Kultura

Wyniki badań Zamku Żupnego - zdjęcia

Mirosław CISAK

W czwartek w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni archeolog Eligiusz Dworaczyński i architekt Adam Kobiela przedstawili wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w zeszłym roku na terenie Zamku Żupnego przy ul. Regis w Bochni. Ekspertyza wykazała, że rozbiórka obiektu nie ma sensu.

Badania archeologiczno-architektoniczne prowadzone od sierpnia 2016 roku na terenie dawnego Zamku Żupnego w Bochni kosztowały prawie 112 tys. zł (o zakresie prac pisaliśmy TUTAJ).

W czwartek w bocheńskim Muzeum archeolog Eligiusz Dworaczyński, kierownik zespołu badawczego, przekonywał o zaskakujących rezultatach badań.

- Badania archeologiczne i architektoniczne wykazały, że mamy do czynienia z obiektem innym niż zakładano. Budynek, który dzisiaj stoi wcale nie jest XIX-wieczny, jest to obiekt XVII-wieczny - mówił Eligiusz Dworaczyński.

- Tych prac nie należy traktować jako zakończonych. W przyrodzie nie dzieje się taka sytuacja, żeby zamek można było przebadać w ciągu dwóch miesięcy. Zamki bada się latami - zaznaczył Eligiusz Dworaczyński.

Wśród kontynuowanych prac będą badania polichromii. Kilka dni temu magistrat wybrał już firmę, która wykona to zadanie.

Związane jest to z zeszłorocznym odkryciem. - Na warstwach (ścian - przyp. red.) XVIII-wiecznych zachował się bardzo fajny fragment polichromii - mówił Eligiusz Dworaczyński, pokazując jeden przykład i podkreślając, że takie prace nie były w zakresie badań zleconych jego zespołowi.

Badacze doszli do wniosku, że rozbiórka obiektu byłaby złym rozwiązaniem. Zlecono remont budynku, z przywróceniem dawnego wyglądu m.in. poprzez zamianę dachu na czterokondygnacyjny.

Ekspertyza budowlana przeprowadzona w zeszłym roku potwierdziła wnioski zawarte w ekspertyzach z 2007 i 2009 r. dotyczące złego stanu technicznego oraz zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców. Poddano jednak w wątpliwość wcześniejsze sugestie rozbiórki obiektu. - „W wyniku tych badań zostały odkryte wartości historyczne obiektu kwalifikujące go zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie zabytków i dóbr kultury do bezwzględnej ochrony, jako zabytku nieruchomego” - napisano w nowej ekspertyzie.

Badania wykazały liczne przebudowy Zamku Żupnego. Zmiany nastąpiły co najmniej trzy razy: na przełomie XVI i XVII wieku, w XVII w. i XIX w.

Koncepcję architektoniczną rewaloryzacji Zamku Żupnego przedstawił architekt Adam Kobiela. Jako ciekawostkę pokazał wizje tego jak kiedyś mógł wyglądać bocheński Zamek Żupny.

- Nie proponujemy konkretnej funkcji tego obiektu po adaptacji. Ogólny zamysł inwestora jest taki, żeby ten budynek służył na cele kultury - powiedział Adam Kobiela.

Podczas prezentacji można było zobaczyć również analizę rzutu budynku z próbą rekonstrukcji faz rozbudowy Zamku Żupnego na przestrzeni wieków.

- W pewnym momencie wydawało nam się, że doszliśmy do ściany i nic ciekawego się nie wydarzy. Pierwotne plany zakładały rozbiórkę obiektu. Jednak to co wydarzyło się później, więc odkrycie stropów, polichromie, potem już zima na karku, spowodowały, że obróciliśmy się o 180 stopni - powiedział na koniec spotkania Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

Dodał, że po badaniu polichromii zlecone zostaną kolejne badania, o których urząd zamierza wkrótce poinformować.

comments powered by Disqus

Najnowsze