W Muzeum o Hiszpanii. Wykład Anetty Stachoń - zdjęcia

Tekst: tim

Wyjazd do słonecznej Hiszpanii stał się dla Anetty Stachoń inspiracją do przygotowania i prezentacji w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni wykładu zatytułowanego „Al-Andalus. Hiszpania pod panowaniem arabskim 711-1492 r.”. Czwartkowe Spotkanie Muzealne odbyło się 17 marca.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Wykład Anetty Stachoń był opowieścią o historii panowania muzułmańskiego na Półwyspie Iberyjskim. Lata 711-1492 złożyły się na początek i kres epoki, o której w interesujący sposób opowiedziała autorka referatu, przy okazji dokumentując licznymi zdjęciami przywiezionymi z podróży.

comments powered by Disqus