Muzeum. Wykład o Jezusku Palmowym z Tokarni - zdjęcia

Tekst: tim

Odmienny od zapowiadanego miał przebieg niedzielnego referatu zatytułowanego „Jezusek Palmowy z Tokarni” wygłoszonego w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Wykład miała poprowadzić Bożena Kobiałka z Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” w Myślenicach, ale wyeliminowała ją choroba. W zastępstwie temat zreferowała Iwona Zawidzka.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

comments powered by Disqus