Muzeum. Wykład o translokacjach zabytków - ZDJĘCIA

Tekst: tim

W czwartek wykładem „Translokacje zabytków architektury w przeszłości i obecnie” wygłoszonym przez dra hab. inż. arch. Andrzeja Gaczoła zainaugurowano w Muzeum im. St. Fischera w Bochni XXXIV cykl Czwartkowych Spotkań Muzealnych.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Tematyka referatu spotkała się z żywym zainteresowaniem przybyłych słuchaczy, bowiem prócz przedstawienia światowych dokonań w tym zakresie dużą część wykładu poświecono translokacji obiektów znajdujących się jeszcze niedawno nieopodal Bochni. Dzięki tym konserwatorskim zabiegom udało się przywrócić je do życia w nowych miejscach, choć w pewnym sensie zatraciły przy tym pierwotny genius loci, co poparto konkretnymi przykładami.

Nieco uwagi poświęcił dr Andrzej Gaczoł zmianom, jakie zaszły w ciągu lat w zakresie interpretacji przez służby ochrony zabytków prac rekonstrukcyjnych, które w całkiem odmienny sposób są obecnie definiowane w Europie i na dalekim Wschodzie. Tym niemniej jeśli chodzi o podbocheński kościół z Królówki i dwór z Rdzawy mają się dobrze w nowych miejscach, a dzięki troskliwej opiece swych właścicieli przywrócone zostały do dawnej świetności.

comments powered by Disqus